Narodil jsem se 16. ledna 1966. Po vystudování gymnázia a krátkém působení u geologického průzkumu jsem vystudoval Vysokou školu báňskou. V současnosti jsem zaměstnán jako mistr výroby ve firmě Borgres s.r.o. v Borovanech, kde také žiji. Mnoho let se zabývám přírodou, jak její neživou částí studiem mineralogie a geologie, tak i její živou složkou jako sportovní rybář.

       A právě mé časté cesty přírodou, zvláště okolím Lužnice, Nežárky a údolím Stropnice mne přivedly k myšlence blízké mnohým malířům - zachytit obrazem ty zvláštní scenerie a atmosféru typické pro tento kraj. Díky šťastné náhodě jsem se seznámil s předním českým malířem krajin, docentem Vladimírem Menclem, který se stal mým vzorem a konzultantem mých prací.

       Dovolte mi proto, abych se s Vámi podělil o místa, která jsem se pokusil ztvárnit na plátně a deskách olejovými barvami, se kterými nejraději pracuji. Přivítám každou radu i připomínku zkušených umělců, stejně tak i každou případnou nabídku spolupráce od začínajících autorů, jako jsem já.


Václav Plecer